Текущи

Текущи събития свързани с дейността на Центъра

 Враца


24 .11. 2017 г. - петък - 15.00-19.30 ч. Преподаване на Лам Рим

25 .11. 2017 г. - събота - 9.00-13.00 ч.; 15.00-19.30 ч. Преподаване на Лам Рим

26 .11. 2017 г. - неделя - 11.00-13.00 ч.; / Инициация в Амитаба/

 

 

 

Plakat-RimpocheLa-2017-v13-small