Геше Тензинг Тамдинг "Въпрос на гледна точка - Просветление от Изток", News 7, Bulgaria, 22.04.2015 г.

Геше Тензинг Тамдинг "Въпрос на гледна точка - Просветление от Изток", Интервю по телевизия "News 7", Bulgaria, 22.04.2015 г.