Геше Тензинг Тамдинг - bTV - "Духът на здравето", Bulgaria, 2013 г.