Геше Тензинг Тамдинг - интервю по TV7 на 28.04.2012 г.

Please, wait 9 sec before starting...