ПЛОВДИВ: 7 декември 2014 г., Етнографски Музей ул. “Д-р Ст. Чомаков” № 2, в 17:00 ч. Ниари Тритул Ринпоче - Лекция на тема: " Изкуството на щастливия Живот" "The art of happiness"