София, 8 май 2013 г. Салон "Мати Ди" НДК - Лекция на Геше Тезин Тамдинг за основните понятия в будистката философия

София, 8 май 2013 г.

Салон "Мати Ди" - НДК,  19 ч.

Лекция на Геше Тезин Тамдинг за основните понятия в будистката философия

Conference of Geshe Tenzin Tamding on the main concepts of Buddhist philosophy

https://www.facebook.com/events/510432792325185/?notif_t=plan_user_invited