Хронология на посещенията на нашите Учители

Геше Тензинг Тамдинг
Геше Тензинг Тамдинг - 21-27 февруари 2010 г.

Тритул Ринпоч
Тритул Ринпоче – 23-28 юни 2010 г.

Тритул Ринпоч
Тритул Ринпоче – 23-28 февруари 2011 г.

Геше Тензинг Тамдинг
Геше Тензинг Тамдинг - 4-10 юли 2011 г.

Тритул Ринпоч
Тритул Ринпоче – 6-12 декември 2011 г.

Геше Тензинг ТамдингГеше Тензинг Тамдинг – 19-29 април 2012 г.