Текущи

Текущи събития свързани с дейността на Центъра

Петък 23 юни

18:30 – 20:30

Преподаване , въпроси и отговори за мандала

София, Мургаш 6 ет 4

Събота 24 юни

11:30 – 13:30

Представяне на книгата „Щастието“ на Геше Тензинг Тамдинг  и разговор с автора

София, клуб Перото – НДК

16:00 – 18:00 и 18:30 – 20:30

Преподаване на мандала и 21 ден от Лам Рим - еднопосочна медитация

София, Мургаш 6 ет 4

Неделя 25 юни

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

18:30 – 20:30

Преподаване на 21 ден от Лам Рим - еднопосочна медитация

София, Мургаш 6 ет 4

Понеделник 26 юни

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

18:30 – 20:30

Преподаване на Лам Рим

Враца

Вторник 27 юни

10:00 – 12:00

14:00 - 16:00

Преподаване на Лам Рим

Враца

Plakat-GesheRimpocheLa-2017-v13-small